Etusivu / Tietosuojakäytäntö

Logosuunnittelu By Rabbit, Nalovo Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä. Tämän tietosuojakäytännön tarkoituksena on auttaa sinua ymmärtämään, mitä henkilötietoja keräämme sekä millä tavalla keräämme ja käsittelemme näitä tietoja.

Nalovo Oy valvoo asiakkaidensa, potentiaalisten asiakkaidensa ja muiden verkkosivustoillaan vierailevien yksityisyyttä tämän tietosuojakäytännön mukaisesti. Tietosuojakäytäntö koskee Logosuunnittelu.fi verkkosivustoa. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojakäytännön ehdot käyttääkseen Logosuunnittelu.fi palveluita.

Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan näissä ehdoissa Nalovo Oy:tä. Yhteystietomme löydät tämän sivun lopusta.

Henkilötietojen käsittelyn perusteet

Henkilötietojen käsittely tarkoittaa henkilötietojen keräämistä, tallentamista, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista sekä käyttämistä ja luovuttamista tai siirtämistä.

Henkilötietojesi käsittelylle on aina lain sallima peruste:

 • Antamasi nimenomainen suostumus henkilötietojesi käsittelyyn
 • Meidän täytyy käsitellä henkilötietojasi lakisääteisen velvoitteen takia
 • Sopimus

Kerättävät henkilötiedot

Jotta voit käyttää tai voimme tarjota sinulle palveluitamme, meidän täytyy yleensä pyytää sinulta tiettyjä henkilötietoja.

Tallennamme sinulta antamiasi henkilötietoja:

 • Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite
 • Maksutiedot, mukaan lukien luottosopimukset ja muut laskutustiedot
 • Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot
 • Ostoshistoria, tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
 • Tuotearvostelut
 • Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot
 • Annetut suostumukset ja kiellot 
 • Yhteydenotot asiakaspalveluumme ja lähettämäsi viestit sekä antamasi palaute
 • Yrityksen/työnantajan nimi ja yhteystiedot
Tunniste-, yhteys ja maksutietojen antaminen on pakollista ostaessasi logosuunnittelu.fi kautta.

Emme kerää tai käsittele arkaluonteisia henkilökohtaisia tietoja. Emme tällöin käytä tietoja muuhun kuin siihen tarkoitukseen, johon olet ne meille suostumuksellasi luovuttanut.

Verkkosivustojemme tai palvelujemme käytön yhteydessä voimme lisäksi kerätä tietoja palveluidemme kehittämiseksi:

 • Ostoksiin ja muihin kanssamme tekemiisi liiketoimiin liittyvät tiedot, esimerkiksi tilaukset, toimitukset, maksumenetelmät ja toimitusosoitteet
 • Käyttämäsi selain, käyttöjärjestelmä, laitemalli, IP-osoitteesi, yhteyden muodostamisaika ja yhteyden kesto sekä sijaintitietosi
 • Verkkosivut, joiden kautta olet siirtynyt sivustollemme, tarkastelemasi sivut ja muu toimintasi sivustollamme
 • Evästeet ja muut tunnisteet

 Saamme sinusta henkilötietoja myös muilta tahoilta tiettyjen palvelujen yhteydessä tai niiden toimittamiseksi:

 • Kolmansilta osapuolilta ostetut tiedot

 Henkilötietojen käyttö

Käytämme sinusta keräämiämme tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Analytiikan avulla asiakaskokemuksen parantaminen
 • Väärinkäytösten estäminen
 • Tuotteidemme ja palvelujemme tarjoaminen
 • Asiakaspalvelu ja asiakassuhteen hoito, kuten asiakaspalautteiden käsittely
 • Tuotteidemme ja palvelujemme kehittäminen, kuten kuluttajatutkimusten kautta tapahtuva analysointi

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä tietosuojakäytännössä kuvatut käyttötarkoitukset. Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
 • Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen
 • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme
 • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi
Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida Logosuunnittelu By Rabbit järjestelmistä. Poisto ja anonymisointi-toimenpide on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja asiakastilejä.

 

Henkilötietojen siirtäminen tai luovuttaminen muille

Jotta voimme toteuttaa henkilötietojen käsittelyyn liittyvät toimenpiteet, siirrämme tarvittaessa henkilötietojasi sellaisille valtuutetuille ulkopuolisille tahoille, jotka käsittelevät tietoja lukuumme näiden tietosuojaehtojen sekä lainmukaisten sopimusten perusteella. Henkilötietojasi ei lähtökohtaisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Voimme kuitenkin luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille sovellettavan lain mukaisesti seuraavista syistä:

 • Viranomaisille lakiin perustuvien pyyntöjen perusteella
 • Liiketoimintojen myynnin tai muiden yritysjärjestelyjen yhteydessä uusille omistajille 
 • Luottotietoja tarkistavat tahot sekä maksupalvelun tarjoajat
 • Palvelujen tekniset tukitoimittajat
 • Analytiikka- ja tilastointikumppaneille
 • Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa
 • Luotonmyöntäjälle, asiakkaan valitessa maksutavaksi luottoyhtiön laskun tai osamaksun
 • Tuotteen toimittajalle, sähköisiä lisenssejä tai suoratoimitustuotteita tilattaessa
 • Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään

Jos siirrämme henkilötietojasi EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, siirto tehdään käyttäen asianmukaisia meidän ja käsittelijän/siirronsaajan välisiä sopimuksia, kuten Euroopan unionin komission vahvistamia vakiosopimuslausekkeita.

Henkilötietojen suojaaminen

Nalovo Oy suojaa henkilötietoja tuhoamiselta, häviämiseltä tai muuttamiselta, luvattomalta luovuttamiselta, luvattomalta pääsyltä sekä muulta lainvastaiselta tai luvattomalta käsittelyltä muun muassa estämällä luvattoman pääsyn järjestelmiimme palomuurien ja muiden suojakeinojen avulla. Vain erikseen nimetyillä työntekijöillä sekä puolestamme tai toimeksiannostamme työskentelevillä ulkopuolisilla tahoilla on pääsy henkilötietoihin tai oikeus käsitellä henkilötietoja. Kaikkia näitä tahoja sitoo salassapitovelvollisuus.

Oikeutesi henkilötietojen käsittelyyn liittyen

Sinulla on oikeuksia henkilötietojesi käsittelyyn liittyen, ellei sovellettavasta laista muuta johdu.

Oikeuksiasi ovat:

 • Saada nähtäväksesi sinusta rekisterissämme olevat henkilötiedot sekä oikeus saada kopio niistä
 • Pyytää virheellisten tietojesi oikaisemista, muokkaamista ja täydentämistä
 • Pyytää tietojesi poistamista, käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
 • Peruuttaa antamasi suostumus siltä osin kuin henkilötietojasi käsitellään suostumuksen perusteella. Meillä voi kuitenkin olla oikeus käsitellä tietojasi muulla lainmukaisella perusteella. Suostumuksen peruuttaminen ei myöskään vaikuta ennen peruutusilmoituksen vastaanottamista tapahtuneen käsittelyn lainmukaisuuteen.
 • Vaatia antamiesi tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa.
 • Tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos henkilötietojasi ei mielestäsi ole käsitelty tämän tietosuojakäytännön tai lain mukaisesti. Valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki; puhelin: 029 56 66700; tietosuoja@om.fi.

Ennen kuin voit käyttää edellä kerrottuja oikeuksiasi voimme joutua pyytämään sinulta lisätietoja varmistaaksemme henkilöllisyytesi. Emme tallenna näitä lisätietoja ja ne poistetaan, kun henkilöllisyytesi on varmistettu.

Jos haluat käyttää henkilötietoihisi liittyviä oikeuksia, tee meille kirjallinen pyyntö alla oleviin yhteystietoihin. Tutkimme pyyntösi niin pian kuin on mahdollista ja saat vastauksen lain mukaisessa määräajassa eli 30 päivässä.

Tietosuojakäytännön muutokset

Nalovo Oy pidättää itselleen oikeuden muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä lainsäädännön muuttuessa tai liiketoimintansa kehittämiseksi. Muutoksista tiedotetaan tällä sivustolla. Mikäli muutokset vaikuttavat Logosuunnittelu By Rabbit verkkosivuston ja palvelujen käyttäjien oikeuksiin olennaisesti, ilmoitamme muutoksista verkkosivustojemme etusivulla sekä mahdollisuuksien mukaan erikseen sähköpostitse.

Rekisterin ylläpitäjän yhteystiedot

Logosuunnittelu By Rabbit

Nalovo Oy

Y-tunnus: 291422-1

info@logosuunnittelu.fi

Tietosuoja-asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@logosuunnittelu.fi